Ozon Tedavisinin Etkinliği

Klinik çalışmalar ozon tedavisinin tek başına veya halen uygulanmakta olan diğer tedavilere ek olarak uygulanabilir olduğunu göstermiştir..Hipoksi denilen oksijen azlığı veya yetersizliğinin yol açtığı durumlar mevcut ise ozon tedavisi yarar sağlayacaktır. Ateroscleroz, damarsal ve trofik kökenli cilt hastalıkları ile gastrointestinal hastalıklar, kronik non spesifik akciğer hastalıkları, polyarteritler,gibi bir çok hastalık bu açıdan izlenmiştir. Şikayetlerin tamamen kaybolm

Ozonun Etki Mekanizması

Anti-Bakteriyel etki.Anti-Viral etki.Anti-Fungal etki.Vücut sistemlerinin dengelenmesinin sağlanması: •  Kanın oksijen taşıma özelliğinin arttırılması •  Pro ve antioksidan sistemlerin aktivasyonu. •  Kanın mikro ve makro akım özelliğinin geliştirilmesi •  Hemeostazisin aktivasyonu. •  Kan yapımının ve kemik iliğinin uyarılması. •  Karbonhidrat, protein, lipid, metabolizmasının aktivasyonu (bioenerjik, biosynthetic etkiler). •  Biyolojik aktif maddelerin yapımının aktivasyonu