top of page
elderly-assisted-living-nursing-home-car

Kötü Günde Ozon

Sağlığını kaybeden, sağlık sorunları yaşayan kişileri hasta olarak kabul ederiz. Sağlıklı olma halini iyi gün olarak kabul edersek hasta olma durumunu da kötü gün olarak kabul edebiliriz.
Kötü günlerimiz farklı düzeylerde kötü olabilir. Yaşadığımız sağlık sorunumuz büyük veya küçük de olsa o bizim sorunumuzdur ve giderilmesini arzu ederiz. Ozon da insanların sağlığını koruyan ve kaybedilen sağlığı geri kazandıran bir etkendir. Günümüzde Ortodoks Tıbbı denilen klasik tıp yöntemleri dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Dünyada hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan başka birçok yöntemler vardır. Ozon tedavisi klasik tıp öğretileri ile yetişmiş doktorların kullandığı bir tedavi yöntemidir. Solunum zorluğu yaşayan bir hastaya ağız burun yoluyla oksijen verilmesi yönteminin başka bir şekli gibi düşünülebilir.
Ozon tedavisi klasik tıp yöntemlerinin dışında veya karşısında olan bir tedavi değildir. Tüm tedavi yöntemlerinin yanında veya soruna göre tek başına da uygulanabilir. Uygulandığı ve yüksek düzeyde yarar sağladığı hastalıkları genel olarak inceleyelim.
. Damar hastalıkları ve dolaşım sorunları: Damarların çeşitli nedenlere bağlı olarak daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan hastalıklarda çok yararlıdır. Bacaklardaki arter (atardamar), ven (toplar damar) ve lenf (akkan) damarlarının daralması, tıkanması sonucu gelişen hastalıklarda etkinliği ve yararı yıllardır çok sayıda bilimsel çalışma ile gösterilmiştir. Diğer tıbbi tedavilere ek olarak veya tek başına uygulandığında oldukça faydalı olmaktadır. Daralan ve tıkanan damarlar ozon tedavisi ile açılırken hem bir yandan yeni damarlar oluşmakta hem de daha önce yetersiz kan akımı nedeniyle beslenemeyen dokular kanlanarak beslenmektedir. Gangren olmuş dokular ozon tedavisi ile iyileştirilebilmektedir. Amputasyonuna (kesilerek alınma) karar verilmiş hastaların ozon tedavisi sonrası bu ameliyatların gerekliliği ortadan kalkmakta veya düzeyi azalmaktadır.
. Enfeksiyon Hastalıkları: Akut ve kronik mikrobik hastalıklar özellikle antibiyotik ve diğer ilaçlara dirençli vakalar ozon tedavisinden çok yarar görmektedir. Birçok hasta ya ayrıca ilaca gereksinme göstermemekte ya da gereken ilaç dozu çok düşük olmaktadır. Pürülan menenjit, meningekok enfeksiyonları, ansefalit, meningeansefalit, pankreatit, gibi ciddi ve ilaçla tedavi edilmesi çok güç olan ağır enfeksiyon hastalıklarında büyük yarar sağlar. Parazit hastalıklarında tek başına bile yeterlidir. Uzun yıllardır Küba'da çeşitli parazit hastalıklarında ozonlu yağ kullanımı başarı ile kullanılmaktadır. Kemik iltihapları (osteomyelit) akciğer zarı iltihapları (plevral ampiyem) karın zarı iltihabı (peritonit) apseler, yatak yarası, deri ülserleri, diyabetik ayak, yanıklar, arı-böcek sokmaları, ısırıkları, tırnak mantarları gibi bir çok dirençli mikroorganizmaların içinde olduğu hastalıklarda ozon tedavisi başarılı olmaktadır.
. Yara Tedavisi: Dolaşım bozukluğuna, şeker hastalığına, travmaya, enfeksiyona, cerrahi girişime bağlı ,çeşitli özellikteki tüm yaraların çok çabuk iyileşmesini ve dokuların yenilenerek kapanmasını sağlamaktadır. Kan yoluyla ve doğrudan ozon uygulaması bir yandan yaranın enfeksiyon etkenini giderirken diğer yandan da doku iyileşmesini sağlamaktadır.
. Viral Hastalıklar: Ozon tıbben tedavi edilmesi çok güç veya olanaksız olan viral hastalıklarda yüksek oranda iyileştiricidir. Başta Hepatit C olmak üzere B ve A tipi tüm viral hepatitlerde, AİDS gibi çaresiz kalınan hastalıklarda, Herpes Simplex, Herpes Zoster, Herpes Genitalis, papillomavirüs gibi çeşitli tedavisi mümkün ama uzun, zor ve her zaman başarılı olunamayan hastalıklarda Ozon umut olmaktadır. Kronik Hepatit C ve AIDS hastalığının tıbben tedavisinde kullanılan PEG-interferon alfa + ribavirin tedavisi birçok yan etki yanında başarı şansı oldukça sınırlı tedavi yöntemidir. Bu hastalıkların yoğun olarak görüldüğü ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika gibi Dünyanın birçok ülkesinde ozon tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.
. Otoimmun Hastalıklar: Multiple Skleroz, Romatoid Artrit, Chron - Çölyak Hastalığı gibi çeşitli otoimmun grup hastalıklarda ozon tedavisi yarar sağlamaktadır.
. Beyin ve Kalbin Damar Hastalıkları: Ozon oksijenlenmeyi yükseltmek, dokulara gereksinmesi olan glikoz ve ATP enzimi gibi maddelerin taşınması, yeni damar oluşumunu arttırması, dokunun yenilenmesi, kemik iliğini uyarıcı etkisi, nörohumaral cevabın tetiklenmesi gibi etkileri yoluyla kalp enfartüsü, beyin enfarktüsü ve beyin kanaması hastalarında mevcut tedavilerine ek olarak uygulanması ile yarar sağlamaktadır.
. Göz Hastalıkları: Ozon tedavisinin yararlı ve başarılı olduğu kanıtlanan ilk hastalıklardan birisi yaşa bağlı makula dejenerasyonudur (ARMD). Gözün görme alanının yaşlanmaya bağlı hücre, damar ve sinirlerinin gerilemesi görme olgusunun azalmasına yol açmaktadır. Ozon tedavisi uygulanan bu hastalarda kötüye gidiş durdurulduğu gibi iyileşme de sağlanmaktadır. Bunun yanında gözün çeşitli nedenlerle iltihaplı hastalıkları, ameliyat veya kaza vb. travmalar sonrası göz çevresinde oluşan şişlik, morluklar ozon tedavisi ile kısa sürede iyileştirilmektedir.
. Dejeneratif Hastalıklar: Senil demans (yaşlığa bağlı unutkanlık, hafıza kaybı, bunama) diyabetik retinopati, (şeker hastalığına bağlı görme bozukluğu), retinitis pigmentoza, duyma kaybı ve kronik kulak çınlaması gibi hastalıklarda başarılı sonuçlar verir.
. Akciğer hastalıkları: Pnömoni (Zatüre) A. Bronşit gibi iltihabi nedenlerin yanında astım, amfizem, KOAH (Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı), Akut Respitory Distress Sendromu gibi çeşitli akciğer hastalıklarında yararlı olmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde ölümlerin 4. sıradaki nedeni olan bu grup hastalıklar klasik Ortodoks tıbbı öğretileriyle inhale kortizon ve uzun etkili bronş açıcı beta 2 antogonisti ilaçlarla yanında gerektiğinde antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu ilaçlar sorunu ortadan kaldırmadığı gibi ve hastalığın ilerlemesi durduramamaktadır. Ancak bu ilaçlarla hastaların yaşam süresi uzatılmakta ve yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışılmaktadır. Ozon tedavisi bu hastalara uygulandığında hastaların şikayetlerinde gerileme, akciğerdeki sorunun ilerleyişi durdurulup iyiye doğru gelişmelerin sağlanması, gereksinme duyulan ilaç dozunda azalma hatta bir çoğunda ilaç tedavisine gerek kalmaması gibi sevindirici sonuçlar gözlenmektedir.
. Karaciğer Hastalıkları: Akut Viral hepatitler dışındaki alkol, ilaç ya da başka etkenlere bağlı, karaciğeri yaygın veya kısmen tutan karaciğer hastalıklarında ozon tedavisi hastalığın gidişatını durdurduğu gibi iyileşme de sağlamaktadır. Karaciğer hastalarının tedavi öncesi ve sonrası yapılan testlerinde karaciğer hasarını gösteren bulgular anlamlı düzeyde düşmektedir.
. Böbrek Hastalıkları: Böbrek yetersizliği gibi kronik seyirli ve her geçen gün yetersiz oksijenleşme nedeniyle kötüye gidiş gösteren terminal dönem böbrek hastalarında ozon tedavisi kötüye gidişi durdurur ve yaşam kalitesini yükseltir. Bu hastalarda yapılan birçok çalışma diyaliz tedavisi uygulanan hastaların diyaliz gereksinmelerinde azalma, böbrek nakli yapılanlarda nakil sonrası uyum sorunlarında düşme olduğunu göstermiştir.
. Şeker Hastalığı: Dolaşım bozukluğu, görme problemleri, böbrek sorunları, deride yaralar oluşması gibi çeşitli sorunları barındıran şeker hastalarına ozon tedavisi uygulanması sonucu tüm şikâyetlerinde anlamlı iyileşmeler görülmektedir. Çeşitli ilaçlarla kontrol altında tutulmaya çalışılan kan şekeri düzeyleri ozon tedavisinden sonra çok daha kolaylıkla, az bir ilaçla bazen de hiç ilaca bile gerek kalmaksızın kontrol altına alınmaktadır.
. Cilt hastalıkları: Sedef Hastalığı, Atopik Dermatit, inatçı mantar enfeksiyonları, akneler, saç dökülmesi (alopesi, pelade) gibi çeşitli cilt hastalıkları ozon tedavisinden oldukça yarar görmektedir.
. Kanser hastalıkları: Çeşitli yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılan kanser hastalarına Ozon tedavisi çok yararlı olmaktadır. En başta bu hastaların gördükleri tedavinin yan etkileri giderilmekte, bulantı, kusma, saç dökülmesi gibi sorunları ya hiç olmamakta ya da çok hafif olmaktadır. Genel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kendilerini canlı ve olabildiğince zinde hissetmeleri sağlanmaktadır. Kemo ve radyo terapi yanında ozon tedavisi bu hastaların gördükleri tedavinin yararlı etkisi olan kanserli hücrelerin üremesinin durdurulmasına güç katmaktadır. Ozon tedavisi sağladığı antioksidan cevap ve dokuların yüksek enerjili oksijenle beslenmesi gibi yararları ile kanserli hücrelerin üremesini durdurulabilmektedir. 2004 yılında Avrupa ülkelerinde toplam 2.900.000 yeni kanser hastası tespit ederken ayni yıl kanser nedeniyle ölümler 1.700.000 olmuştur (Peter Boyle Director of International Agency for Cancer Research Lyon, France) Kanser hastaları kendilerine uygulanan tedavilerini aksatmadan ozon tedavisinden de yarar sağlayabilirler.
. Ortopedi Hastalıkları: Diz, omuz, dirsek gibi büyük eklemlerin gonartroz (kireçlenme), deformativ artroz, artrit, epikondilit, bursit gibi hastalıklarında, romatizma, kaza veya ameliyat sonrası sorunları gibi çeşitli kemik eklem hastalıklarında ozon tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülkemizde yapılan bir çok ozon tedavileri bu hastaların daha ilk uygulamadan sonra şikayetlerinde anlamlı iyileşmeler göstermiştir. Ayrıca protez ameliyatları esnasında ve sonrasında uygulanan ozon tedavisi ameliyat bölgesindeki enfeksiyon gelişmesini önleyici etkisi yanında doku iyileşmesini hızlandırıcı etki de yaratmaktadır.
. Bel kemiği Hastalıkları: Avrupa ülkelerinde çok görülen ve en sık doktora başvurma nedenleri arasında sayılan sırt ve bel ağrılarının genellikle nedeni omurlar ile arasındaki disklerin, bağ ve adalelerin sorunlarıdır. Bu hastalara uygulanan ozon tedavisi birçok araştırmaya konu olmuştur. Bel ağrılarında % 75 oranında iyileşme ve şikâyetlerin geri gelmemesi tespit edilmiştir.
. Çocuk Hastalıkları: Çocuklarda erişkinlerdekine benzer şekilde görülen tüm hastalıkların yanında çocukluk yaşlarına özgü birçok hastalığın tedavisinde ozon yarar sağlamaktadır. Çocukluk çağında görülen Kızamık, Su ,Çiçeği, Kabakulak, Kızıl vb. enfeksiyon hastalıklarının ve komplikasyonlarının (istenmeyen kötü sonuçlar) gerek tedavisi gerekse önlenmesinde, sık tekrarlayan bronşit, tonsillit, orta kulak iltihabı vb. enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç kazandırılması yoluyla tekrarların önüne geçilmesi, kansızlık, iştahsızlık, kabızlık sorunlarına çözüm olarak ozon tedavi faydalı olmaktadır.
. Fibromyalji, kronik halsizlik Sendromu: Bu tür hastalarda ozon tedavisi oldukça yararlı olmaktadır. Ozonun sağladığı ağrıyı giderici ve oluşmasını önleyici etkisi yanında verdiği canlandırıcı etki ile kısa sürede sonuç alınmaktadır.
. Diş ve Diş eti Hastalıkları: Ağızdaki aftlar, diş apseleri, dolgu öncesi ve kanal tedavisinde, iyileşmeyen kanamalı diş eti hastalıkları gibi çeşitli ağız ve diş hastalıkları ozon tedavisinden süratle yarar sağlamaktadır.
. Acil Hekimlik: Kaza vb travmalar, yanıklar, akut peritonit, toksik sepsis gibi acil hastalıklar kısa sürede birçok organ (multiorgan) yetersizliğine girerek ölüme yol açmaktadır. Klasik tedavilere ek olarak bu hastalara yoğun olarak günde 3-4 kez düşük dozlu ozon tedavisi uygulandığında hastaların yararlanımları oldukça yüksek olmaktadır.
. Organ Nakilleri: Kendi organlarının yetersizliği nedeniyle birçok hastaya organ nakli yapılmaktadır. Bu hastalar nakil yapılacak bir organ için umutla beklerken sağlıklısı ile değiştirilecek organlarının yetersizliği nedeniyle diğer sağlıklı olan organları da sağlıksız koşullara maruz kalmaktadır. Örneğin kalp nakli yapılacak olan hastalara uygulanacak ozon tedavisi organ beklerken enfeksiyonlara dirençlerini arttırmak, uzun sürecek anestezi ve ameliyatın yaratacağı immun sistemin baskılanmasının zararların yanında beyin, böbrek gibi diğer organların yetersiz kan dolaşımı sorunlarının giderilmesini sağlayacaktır. Ayrıca nakil sonrası doku ve organ naklini başarılı kılmak için uygulanan red reaksiyonunu önleyici tedavinin zararlarını telafi edebilir.
. Barsak Hastalıkları: Ülseratif kolit, proctitis, hemoroid, anal fissür, anal fistül, mide ülseri gibi sindirim sisteminin ve barsakların klasik tıp yöntemleri ile tedavisinin yanında ozon tedavisi pratik, ucuz ve başarılı bir yöntem olarak yardımcıdır. Barsaklara ozon tedavisi doğrudan verilebildiği için direk ve dolaylı etkisi ile başarılı olmaktadır.
. Bağımlılık Tedavisi: Çeşitli ilaç ve madde bağımlığında ozon tedavisi yararlı sonuçlar vermektedir. Hastaların vücudunda bağımlığın verdiği hasarlar giderilirken yoksunluk belirtileri görülmesi de engellenmektedir. Ozonun olumlu etkileri nedeniyle hastalar halen uygulanmakta olan tedavilerine ek olarak ozon tedavisi gördüklerinde bu sorunlarından çok daha kısa sürede ve kolaylıkla kurtulmaktadır.
. Ağrı Tedavisi: İnsan bedeninde çeşitli nedenlere bağlı ağrı duyulur. İnsanı çok rahatsız eden ağrılar hem oluşumuna neden olan sorunun giderilmesi hem de ağrının hissedilmesini sağlayan biokimyasal olayları bertaraf ederek ozon tarafından giderilmektedir. Kanser ağrısından yaralanma, yanık, kesik gibi travmalar sonucu olan veya psikolojik kaynaklı ağrılar ozonla tedavi edilebilmektedir. Genel veya lokal ozon uygulaması süratle ağrı giderici etki yapmaktadır.
. Cinsel Sorunlar: Psikolojik veya fizyolojik kaynaklı cinsel sorunların tedavisinde ozon faydalı olabilmektedir. Yaşlılığa bağlı olarak, damarsal dolaşım sorunların yanında ozonun kendini iyi hissettirici etkisi, hormonların çalışmasını uyarıcı özellikleriyle cinsel sorunların çözümünde yararlı ve yardımcı olmaktadır.
. Nörolojik Hastalıklar: Kronik Beyin Dolaşım Bozukluğu yanında İskemik Apoplektik Ataklı Hastaların Rehabilitasyonunda, ansefalopati (hipertansiyona veya ateroskleroza bağlı), Migren, Multiple Skleroz, Karpal Tünel gibi tuzak nöropatiler, Spinal Osteokondrozis gibi çeşitli nörolojik hastalıklar ozon tedavisinden anlamlı yarar görmektedir.
. Kadın Hastalıkları: Kadın üreme organlarının bakteriyel, viral, mantar kaynaklı tüm enfeksiyon hastalıkları yanında PID, endomyometrit gibi genital inflamatuar hastalıklar, vulvar distrofi, spontan düşükler, fetoplacentar yetersizlik, gestozis, gebelik anemisi, toksikozlar, ana rahmindeki bebekte enfeksiyonun önlenmesi vd. jinekolojik-obstetrik hastalıklar ozon sayesinde tedavi edilebilmektedir.
Yukarıda genel olarak açıklanan ozon tedavisinden yarar görülen hastalıklar bir genellemedir. Her hastaya uygulanacak olan tedavi yöntemi ve dozu farklı olacaktır. Diğer yandan ozon tedavisi bu hastalıklarda hiçbir zaman klasik tedavi yöntemlerinin bırakılmasını gerektirmez veya o tedaviye bir alternatif olarak uygulanmamaktadır. Ozon tedavisi yukarıda açıklanan hastalıklarda duruma göre bazen tek başına bazen de ek olarak uygulanabilir. Dolaşım bozukluğu sonucu gangren olmuş bir ayağın amputasyonuna (kesilerek alınması) karar verildikten sonra ozon tedavisi ile ayağını ve ruhsal bedensel sağlığını geri kazanan bir hastanın mutluluğu görülmelidir. Tıp ilimi ve bunun uygulayıcısı olan doktorlar hastalarına, hastalıklarından kurtulma yolunda çözüm üretmek zorunda olan kişilerdir. Çarelerin ve çözümlerin tükendiği sanılan birçok durumda çare bulunabilir. Yeter ki gözler, beyinler, yürekler kendilerini kapatmasın açık olsun. Ozon tedavisi hastalara en fazla yararlı olmayabilir. Çünkü ozon tedavisinin bugüne kadar bilgili ve deneyimli doktorlarca uygulanması sonucu ortaya konulmuş herhangi bir zararlı veya yan etkisi gösterilememiştir. Tıbbın babası sayılan Hipokratesin söylediğine tam uygun olarak ozon tedavisi "Önce zarar verme" prensibine tam uyan bir yöntemdir.
Anlatılan konularla ilgili bilimsel yazılar, tıbbi araştırmalar sitenin literatür bölümünde yer almaktadır. Ayrıca günümüzde bilgi kaynağı olarak internet her zaman kullanılabilir. Araştırıldığında sitemizde yer alan dayanaklardan başka birçok bilimsel yazı ve kaynağa da ulaşmak mümkündür.
Dr.Ruhi Çakır

İletişime Geçin
bottom of page